Olika vapenklasser

Skyttesporten kan involvera en rad olika sorters vapen. När man pratar vapen finns det olika typer av vapen och specifikationer på ett vapen. Man pratar då om olika vapenklasser. Det finns i regel 4 olika vapenklasser som benämns klass A-vapen, klass B-vapen, klass C-vapen samt klass R-vapen. Klass A-vapen är den vanligaste vapenklassen och kommer med en hel del specifikationer och restriktioner. Klass A-vapen består av tjänstevapen samt grovkalibriga pistoler av tjänstevapenkaraktär. Vapnets kaliber får vara mellan 7,65-11,44 mm och avståndet mellan mynningen samt pipans bakplan, inklusive patronläget får vara mellan 76-153 mm. Vapnet måste sedan ha en fungerande säkerhetsanordning bestående av antingen en aktiv säkring eller en passiv säkring. På klass A-vapen är inte tumhylla eller handstöd tillåtna. Till dessa vapen används mantlad ammunition. Med detta menas en centralantänd enhetspatron med en kula bestående av en kärna eller motsvarande tillverkat av bly. På klass A-vapen är inte heller pipvikt tillåten. När det kommer till klass B-vapen rör det sig om grovkalibriga pistoler som inte hänförs till vapenklass A. Vapnets kaliber samt avstånd mellan mynningen och pipans bakplan får vara av samma mått som vapenklass A. På klass B-vapen finns inga krav på någon säkerhetsanordning. Ammunitionen som används är här omantlad eller mantlad blyprojektil i en enhetspatron. På klass B-vapen är dessutom pipvikt tillåten om den är fast monterad.

Klass C-vapen innebär finkalibriga pistoler samt revolvrar med en tillåten kaliber på 5,6 mm. Samma mått för avståndet mellan mynningen och pipans bakplan som på de två tidigare gäller även här. Pipvikt är även här tillåten om den är fast monterad. Klass R-vapen innebär sedan grovkalibriga revolvrar och gäller enbart fältskjutning. Vid banskjutning hänvisas revolver till vapenklass B. Exempel på ett klass R-vapen är Smith &Wesson mod. 586. En gemensam bestämmelse för samtliga vapenklasser är bland annat att vapnet ska rymmas i en rektangulär låda med innermåtten 300 x 150 x 50 mm.