Fältskytte

Fältskytte utövas med pistol samt revolver och är en stor gren i ett antal olika starter över stora delar av världen. Det är ett variationsrikt skytte som kan innehålla flera olika svårighetsgrader beroende på hur man har lagt banan på den tävling man ska vara med och skjuta på. Fältskytte, tillsammans med precision, är en av de första grenar man startar med. Alla tävlingar sker sedan utomhus och de allra flesta sker i samband med en slags skogspromenad. Det finns en del stationsbeskrivningar som kan vara bra att känna till om man är sugen på att testa fältskytte. Frihand innebär en stående ställning utan stödhand. En hand får endast användas efter att ”Eld” har kommenderats. Stående innebär en stående ställning med stödhand och här får man använda en eller två händer för att kunna hantera vapnet. 45 grader innebär att vapnet hålls i skjuthanden med en vinkel på 45 grader från sin kropp mot målområdet efter att kommandot ”färdiga” ropats ut. Inga grader innebär att man får ta riktpunkt i målet först efter att kommandot ”10 sekunder kvar” ropats ut.

Något viktigt att känna till när det gäller fältskytte är att det finns flera moment mellan de olika stationerna där det är viktigt att man följer de säkerhetsregler som finns. I fältskytte använder man sig också av en del kommandon som man måste känna till och förstå vad som menas med. Exempel på sådana kommandon är ”ladda – pistol” som innebär att magasinet sätts i och manteln släpps fram. ”Alla klara” är ett kommando som innebär att skytten ska påkalla uppmärksamhet om denne inte är klar.