Pistolskytte

Pistolskytte är en mycket spännande sport där att vara säker på handen är mycket viktigt. Det finns flera olika tävlingsformer inom pistolskytte som man kan välja mellan. Skillnaden mellan dessa olika tävlingsformer är tiden som skytten har på sig att hinna beskjuta målet. Inom pistolskytte kan man skjuta med krutpistoler, luftpistol eller revolver. För att kunna börja med pistolskytte måste man först bli medlem i en av Svenska Pistolskytteförbundets godkända skytteföreningar. För att lyckas inom pistolskytte är det viktigt att kunna ha koncentration och att vara relativt pricksäker. Att man har den mentala delen är därför väldigt viktigt vid pistolskytte.

En tävling inom pistolskytte går till som så att den är indelad i ett antal olika steg som kallas ”stages”. Man skjuter mellan 6 och 24 skott i varje stage i en eller flera ställningar. Ställningarna kan vara antingen liggande på mage, knästående, sittande, stående eller stående med barrikadstöd, det vill säga på höger samt vänster sida om barrikaden. Barrikaden är en stolpe som är cirka 10×10 centimeter. Avståndet man skjuter på varierar mellan 3 och 50 yards och tiden varierar mellan 8 och 165 sekunder. Alla dessa ställningar, tider samt avstånd förekommer inte i samtliga vapengrupper. Det totala antalet skott är också olika och beror på vilken vapengrupp det är. Antalet skott varierar då mellan 48, 60 eller 150 stycken. Tavlan man skjuter på utgörs av X, 10, 9, 8 samt 7. Skjuter man utanför där blir det bom. Tavlan kan tyckas vara ganska stor men det är trots allt X:et eller möjligtvis 10:an som man ska sikta på att träffa.