Skytte som idrott

I Sverige har skytte använts som sport oerhört mycket tidigare än när den moderna idrottsrörelsen kom. Det bildades sammanslutningar som var skytteintresserade redan under 1800-talets mitt och dessa människor fick då chansen att både träna tillsammans samt sedan tävla mot varandra. Sverige är dock inte unikt när det kommer till skytte som sport. 1896, när OS gick för allra första gången i Aten, var en utav grenarna skytte och runt om i Europa finns det fortfarande sammanslutningar vars anor går hela vägen tillbaka till 1500-talet.

Krävande

Skytte som idrott kräver väldigt mycket av en både som människa men också som idrottsutövare. Det som många gillar med skytte är att det ger tillbaka mycket i form av självkänsla samt i egen personlig utveckling. Skytte som idrott vänder sig till en mycket bredare grupp utövare än vad många andra idrotter gör eftersom praktiskt vem som helst med mycket träning kan bli en bra skytt. Inom skytte har inte ålder eller fysiska förutsättningar särskilt stor betydelse för om man ska lyckas som skytt eller inte. Därmed ger skyttet dig en mycket trevlig och fin fritidssysselsättning under flera års tid, från ung till gammal.

Inom skolan

I skolan hade skytte passat utmärkt som en ”prova-på idrott” eftersom ungdomarna då skulle utsättas för en helt annan utmaning än övriga idrotter. Detta eftersom skytte inte kräver någon bollkontroll eller att man är bäst i kondition utan istället handlar det om förmågan att koncentrera sig, kunna sikta och träffa i mitten. En rolig utmaning som garanterat skulle uppskattas bland ungdomarna. Ända sedan 1800-talet har skytte varit en del av skolutbildningen och då var den obligatorisk. Idag är det ett tillval för elitidrottarna men kan också vara en rolig sysselsättning för eleverna i skolan att pröva på. Det finns därför flera skolor idag som under en idrottslektion eller friluftsdag låter eleverna testa skytte.