Field Target

Field Target är en sportskyttegren där man skjuter utomhus med luftgevär och försöker att träffa olika uppsatta mål. Denna sportskyttegren startade först i Storbritannien omkring 1981och sågs då som ett alternativ till jakt. Det man använde som mål var metall-siluetter som föreställde smådjur och själva målområdet bestod först av ett klistermärke som vid träff gav poäng. Det var lite senare som målfiguren byttes ut och ersattes av ett mål som istället faller vid träff av det 50 mm stora hålet som sitter på frontplattan. Med hjälp av ett snöre kunde man sedan resa upp målfiguren från dess skjutposition. Det vapen man använde var oftast ett fjäderdrivet brytgevär med en kaliber på 5,5 mm. På den här tiden var det här det vanligaste vapnet. På den här tiden bedömde man avståndet med hjälp av ögat och mycket träning då kikarsiktena sällan hade högre förstoring än 9 gånger under denna tid.

Tävlingar idag

Idag skjuter man klasserna pcp/fjäder. På en internationell nivå är det numera engelskans energigräns som gäller, det vill säga 16 joule. I Sverige mellan 10 och 50 meter har man minst 40 fallmål med olika killzones på 15-40 mm i en normal tävling. De skjutställningar som är godkända är knästående, sittande samt stående. I Sverige lanseras det ett antal tävlingar inom Field Target idag, bland annat av Onsala LGK, Laxå SKF, Piteå LVK, Stockholms Luftjaktskytteförening, Falubygdens JSK samt Örgryte SF. Det är alltså en rolig skjutgren där man skjuter på fallande föremål på avstånd och eftersom man skjuter på föremål som är okända gäller det att kunna sitt gevärs kulbana.